Undermeny

Fritidshem

Fritidshemmen i Madesjö vill ge alla inskrivna barn en utvecklande och meningsfull fritid. En fritid som är trygg, rolig och stimulerande, där lek och skapande får stort utrymme. En verksamhet fylld av gemenskap mellan barn och vuxna.

Fritidshemmen har byggt upp en egen Vildmarksby i ”Skolskogen”. Vildmarksbyn och utepedagogik är en viktig del i vårt arbete med barnen. Vi arbetar för en öppen kontakt med föräldrar och välkomnar delaktighet i verksamheten.

Riddaren och Nyängen

Fritidshemmet Riddaren och Nyängen har lokaler i gamla kommunhuset i Madesjö det så kallade Pampen. Där är två avdelningar för barn mellan 6 och 8 år.
Riddaren och Nyängen 6-8 år      telefon: 0481 – 450 49

Klubben

Fritidshemmet Klubben har sina lokaler i lågstadiets skolbyggnad. Klubben nyttjar den fina skolgården till utelek.
Klubben 9 – 12 år     telefon: 0481 – 454 87

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 71 - kategori: 20

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmen i Madesjö vill ge alla inskrivna barn en utvecklande och meningsfull fritid. En fritid som är trygg, rolig och [...]

  Förskola 1-5 år

Avdelningar och telefonnummer: Hallonet: 076-840 69 41 Violen: 0481-450 47 Solrosen: 0481-450 48 Nyponet: 070-354 16 62 Vallmon: 070-263 66 [...]

  Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen präglas av omsorg, skapande arbete och lek. Barnen erbjuds många olika arbetssätt för att de på ett [...]

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. [...]