Undermeny

Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen präglas av omsorg, skapande arbete och lek. Barnen erbjuds många olika arbetssätt för att de på ett lekfullt och lustfyllt sätt ska vilja söka kunskap. Mottot är att det ska vara roligt att lärar sig nya saker.

Förskoleklassen har ett nära samarbete med skolan. Barnen ska känna att de kan vara med och påverka arbetet och därmed få insikt i demokratiska principer.

Vi arbeter också för att få en engagerad och aktiv föräldragrupp. Det är i förskoleklassen som många föräldrar lär känna varandra och i många fall kommer att följas åt under resten av grundskolan, vilket kommer barnen tillgodo.

 

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 70 - kategori: 20

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmen i Madesjö vill ge alla inskrivna barn en utvecklande och meningsfull fritid. En fritid som är trygg, rolig och [...]

  Förskola 1-5 år

Avdelningar och telefonnummer: Hallonet: 076-840 69 41 Violen: 0481-450 47 Solrosen: 0481-450 48 Nyponet: 070-354 16 62 Vallmon: 070-263 66 [...]

  Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen präglas av omsorg, skapande arbete och lek. Barnen erbjuds många olika arbetssätt för att de på ett [...]

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. [...]