Undermeny

Förskola 1-5 år

Avdelningar och telefonnummer:

Hallonet: 076-840 69 41
Violen: 0481-450 47
Solrosen: 0481-450 48
Nyponet: 070-354 16 62
Vallmon: 070-263 66 45

Förskolornas verksamhet utgår från barnens erfarenhetsvärld, intresse och motivation.

Vi arbetar mycket med lekens betydelse för barns utveckling som ger barnen glädje och gemenskap samt utvecklar empati och kreativitet i barngruppen

Vi erbjuder skapande aktiviteter som utvecklar barnens fantasi.

Vi arbetar temainriktat med natur, kultur och samhälle. Detta finns alltid med på ett naturligt sätt i vår verksamhet under dagen/terminen.

Vi samlas ofta till rörelse, sång och musik som ger samhörighet och utvecklar barnens motorik.

Vi arbetar för att barnen skall våga visa känslor, uttrycka sin åsikt, lyssna på varandra, planera sin egen tid och kunna påverka sin omgivning där vi vuxna är goda förebilder.

Vi stärker deras självförtroende genom uppmuntran, beröm samt genom att vi ger barnen ansvar med stöd och hjälp av oss vuxna.

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 72 - kategori: 20

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmen i Madesjö vill ge alla inskrivna barn en utvecklande och meningsfull fritid. En fritid som är trygg, rolig och [...]

  Förskola 1-5 år

Avdelningar och telefonnummer: Hallonet: 076-840 69 41 Violen: 0481-450 47 Solrosen: 0481-450 48 Nyponet: 070-354 16 62 Vallmon: 070-263 66 [...]

  Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen präglas av omsorg, skapande arbete och lek. Barnen erbjuds många olika arbetssätt för att de på ett [...]

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. [...]