Undermeny

Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89

Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika yrkeskategorier såsom speciallärare, specialpedagog, assistent eller lärare.

På skolan råder en god stämning och arbetslaget har en lång och gedigen arbetslivserfarenhet. För att beskriva verksamheten med få ord, så präglas arbetet av trygghet, struktur och kunskap.

Årskurserna 4-6 arbetar som en länk mellan lågstadiet och högstadiet. Här försöker vi arbeta med tydlighet, och att skola in eleverna i ett eget ansvarstagande.

 

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 45 - kategori: 20

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmen i Madesjö vill ge alla inskrivna barn en utvecklande och meningsfull fritid. En fritid som är trygg, rolig och [...]

  Förskola 1-5 år

Avdelningar och telefonnummer: Hallonet: 076-840 69 41 Violen: 0481-450 47 Solrosen: 0481-450 48 Nyponet: 070-354 16 62 Vallmon: 070-263 66 [...]

  Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen präglas av omsorg, skapande arbete och lek. Barnen erbjuds många olika arbetssätt för att de på ett [...]

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2022-2023 tre parallellklasser i årskurs 7. Fyra parallellklasser i årskurs 8 och årskurs [...]