Undermeny

Årskurs 1-3

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 88

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling. ”Vi är alla olika, vi får vara olika och vi är alla lika mycket värda”. I årskurserna 1 – 3 har vi i många år arbetat mycket med vår gemensamma värdegrund och tillsammans har vi utarbetat gemensamma ordnings- och trivselregler.

För att barnen ska känna sig trygga med varandra arbetar vi med fadderverksamhet, temaområden och samverkan mellan årskurserna. Vi har nära till skog och naturområden som naturligt kan vävas in i vår verksamhet.

I vår matsal serveras vi väl komponerade luncher i en lugn miljö. I nära anslutning till skolan har vi ett skolbibliotek, dit går vi för att låna böcker och få värdefulla boktips av skolbibliotekarien.

Vi har ett löpande kvalitetsarbete som sköts av vår samordnare.

Varje klass skickar sina representanter till elevråd där man tar upp frågor som berör hela skolan och verksamheten.

För att ta tillvara föräldrarnas åsikter och för att utveckla samarbetet ytterligare, så har vi föräldraråd två gånger/termin. Där träffas en grupp bestående av föräldrar, rektor, lärare och någon fritidspedagog för att utbyta information och tillsammans skapa en verksamhet för utveckling och lärande. En verksamhet där alla känner att man ” mår bra, trivs och utvecklas”.

 

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 40 - kategori: 20

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmen i Madesjö vill ge alla inskrivna barn en utvecklande och meningsfull fritid. En fritid som är trygg, rolig och [...]

  Förskola 1-5 år

Avdelningar och telefonnummer: Hallonet: 076-840 69 41 Violen: 0481-450 47 Solrosen: 0481-450 48 Nyponet: 070-354 16 62 Vallmon: 070-263 66 [...]

  Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen präglas av omsorg, skapande arbete och lek. Barnen erbjuds många olika arbetssätt för att de på ett [...]

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. [...]