Undermeny

Genvägar

Här hittar du genvägar till diverse bra sidor, bland annat Madesjöskolans musiksida.

 Musiksidan

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 78 - kategori: 4

Bild-puffar

  Genvägar

Här hittar du genvägar till diverse bra sidor, bland annat Madesjöskolans musiksida. Musiksidan

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. [...]