Undermeny

Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 – 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. Tre arbetslag om 8-10 lärare/pedagoger har ansvaret för ca 100 elever vardera.

Även detta läsåret kommer högstadiet från Alsterbro att ha undervisning på Madesjöskolan två dagar i veckan. Onsdagar och fredagar. Mycket varmt välkomna till Madesjöskolan.

Personalen är genomgående behörig i ämnena och arbetsmiljön präglas av öppenhet och förtroendefulla relationer.

Trots sin relativa storlek är Madesjöskolan årskurs 7 – 9 en arbetsplats där det är svårt att vara anonym och försvinna i mängden. Såväl en engagerad personal som trevliga och ansvarskännande elever är bidragande faktorer bakom detta gynnsamma arbetsklimat.

Arbetssätt och metoder genomsyras av mångfald och anpassas till de lokalmässiga förutsättningar vi har.

Telefonnummer till arbetslagen

Arbetslag 7
0481 – 454 83

Arbetslag 8
0481 – 456 52

Arbetslag 9
0481 – 456 54

 

 

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 46 - kategori: 4

Bild-puffar

  Genvägar

Här hittar du genvägar till diverse bra sidor, bland annat Madesjöskolans musiksida. Musiksidan

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. [...]