Undermeny

Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89

Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika yrkeskategorier såsom speciallärare, specialpedagog, assistent eller lärare.

På skolan råder en god stämning och arbetslaget har en lång och gedigen arbetslivserfarenhet. För att beskriva verksamheten med få ord, så präglas arbetet av trygghet, struktur och kunskap.

Årskurserna 4-6 arbetar som en länk mellan lågstadiet och högstadiet. Här försöker vi arbeta med tydlighet, och att skola in eleverna i ett eget ansvarstagande.

 

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 45 - kategori: 4

Bild-puffar

  Genvägar

Här hittar du genvägar till diverse bra sidor, bland annat Madesjöskolans musiksida. Musiksidan

  Årskurs 1-3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

  Årskurs 4-6

Telefonnummer (personalrum): 0481-454 89 Hos oss på mellanstadiet går det läsåret 2021-2022 ca 170 elever. Här arbetar personal från olika [...]

  Årskurs 7-9

Madesjöskolan årskurs 7 - 9 har läsåret 2021-20212 fyra parallellklasser i årskurs 7 och årskurs 8. Tre parallellklasser årskurs 9. [...]