Vanliga frågor inför gymnasievalet

Här finns svar på vanliga frågor inför gymnasievalet.

Gymnasiereformen 2011?

Det har skett ganska stora förändringar inom den svenska gymnasieskolan sedan reformen genomfördes 2011. Vissa program har försvunnit och nya program har tillkommit. Behörighetskraven har också förändrats och en ny betygsskala har införts.

Vilka program finns det att välja på?

Först och främst finns det två olika sorters program. Delshögskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen och alltså förbereder dig för studier på högskola/universitet. Delsyrkesprogram där du har möjlighet att få en yrkesexamen för att sedan kunna gå direkt ut i arbetslivet eller plugga vidare på s.k. yrkeshögskola. För att få grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram krävs högre kurser i bl.a. Sv, Ma, eller Eng och du ska ha möjlighet att läsa dessa kurser under gymnasietiden.

Högskoleförberedande program
• Ekonomiprogrammet
• Estetiska programmet
• Humanistiska programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Yrkesprogram

 • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Hantverksprogrammet
  • Hotell- och turismprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Naturbruksprogrammet
  • VVS – och fastighetsprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet

 

Vad är IM egentligen?

Inom den gamla gymnasieskolan fanns Individuella programmet (IV) för elever som inte fått behörighet till gymnasiet. Idag finns istället Introduktionsprogrammet med 5 olika spår:
Preparandutbildning – Behörighet till gymnasieprogram på 1 år.

Programinriktat individuellt val – Kräver betyg E i Sv/Sv2, Ma eller Eng + minst 4 ämnen eller betyget E i Sv/Sv2, Ma och Eng + minst 5 ämnen. Man kan gå ett av kommunens yrkesprogram i mån av plats och läsa Ma eller Eng på Introduktionsprogrammet.

Yrkesintroduktion – Man läser in behörighet till yrkesprogram eller kommer ut i arbetslivet.

Individuellt alternativ- Man läser in behörighet till gymnasieprogram, yrkesintroduktion eller kommer ut i arbetslivet.

Språkintroduktion – Man har nyligen kommit till Sverige och läser i första hand svenska på nybörjarnivå och sedan fortsättningsnivå. Förbereder för gymnasiestudier eller andra studier.

 

Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

 

Högskoleförberedande program kräver minst:

 

 • Betyget E i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och ytterligare nio ämnen.
 • Betyget E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till Ek, Hu och Sa.
 • Betyget E i biologi, fysik och kemi till Na och Te.

 

Yrkesprogram kräver minst:

 • Betyget E i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt ytterligare fem ämnen.

Självklart är alla andra ämnen viktiga att ha med sig från grundskolan eftersom man läser de flesta av ämnena även på gymnasiet. Man ska inte bara komma in på gymnasiet utan klara av det och komma ut i andra änden också och många betyg underlättar!

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop värdet för 16 betyg ett s.k.meritvärde och det är meritvärdet man söker på till gymnasiet. (Läsåret 2013/14 kan man lägga till även B-språk, alltså 17 betyg).

A = 20 poäng      D= 12,5 poäng
B = 17,5 poäng   E= 10 poäng
C = 15 poäng      F= 0 poäng

Tänk på att SO blocket omfattar fyra ämnen – samhällskunskap, religion, historia och geografi. NO blocket omfattar 3 ämnen – fysik, kemi och biologi. Betyget E i alla ämnen ger 160 poäng, C i alla ämnen ger 240 poäng och A i alla ämnen ger 320 poäng.

Vad är meritpoäng?

Vissa kurser på gymnasiet ger extrapoäng, sk meritpoäng. Exempel på dessa kurser är moderna språk(om man fortsätter med samma B-språk som man läst på grundskolan) , fördjupning i matematik och engelska. För att tillgodoräkna sig dessa poäng krävs betyget E eller högre och det kan vara avgörande vid ansökan till högskola/universitet.

Hur söker man till gymnasiet?

Vi söker via Dexter som finns på  Gymnasieantagningen Inloggningsuppgifter får ni av mig. Lösenordet brukar vara krångligt och svårt att komma ihåg, lägg in uppgifterna i mobilen så har du dem med dig hela tiden och spara en papperskopia hemma.

Det är sedan bara att logga in på Dexter och fylla i vilket gymnasieprogram man vill gå, glöm inte att välja ett andra- och tredjehandsval. När ansökan är klar skriver du ut den och signerar den. Den påskrivna blanketten lämnar du till mig eller lägger i mitt fack.

Behöver du hjälp så kontakta mig.

När vet man om man kommit in på gymnasiet?

Ditt preliminära antagningsbesked kommer att visas på Dexter i april, det är därför viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter. Detta besked är grundat på ditt höstterminsbetyg. När skolan slutat för sommaren rapporteras vårterminsbetygen in till gymnasieantagningen och det slutliga antagningsbeskedet kommer hemskickat via brev i juli. Det är viktigt att du svarar på detta besked! Du har alltså möjlighet att läsa upp dina betyg och ha större chans att komma in på gymnasiet ända fram till juni månad.

Hur många poäng behöver jag för att komma in på t.ex. Vård- och omsorgsprogrammet?

Hur många poäng som krävs för att komma in på ett program går egentligen inte att säga förrän i efterhand när du och dina kamrater gjort er ansökan. Den antagningsstatistik som jag har är från förra året, d.v.s. de som nu redan går första året på gymnasiet. Poängen kan variera mycket från år till år och avgörs av hur många elever det är som söker ett visst program och vilken poäng dessa elever haft. Har ett program t.ex. 30 platser så kommer de 30 eleverna med högst poäng/meritvärde in.

Jag tycker inte att man ska vara rädd för att söka ett program bara för att det var höga poäng förra året, det kan ändras! Sök dit du vill, men se till att ha ett andra- och tredjehandsval.

Hur långt är ett gymnasieprogram?

Alla nationella gymnasieprogram är 3 åriga. På Gymnasiesärskolan går man 4 år.

Vad är inackorderingstillägg?

Det är ett bidrag som du kan få om du studerar långt hemifrån och behöver bo på studieorten. För att ha rätt till inackorderingstillägg måste du ha minst 45 kilometer mellan skolan och ditt hem. Tillägget är på ungefär 1500 kronor. Blanketter hittar du hos mig. Har du frågor kring detta kan du även kontakta Iréne Göthberg på Nybro kommuns intagningskansli, tel. 455 59.

Om du funderar på nationell idrottsutbildning ska du kontakta CSN, www.csn.se

Måste jag söka studiebidrag när jag börjar gymnasiet?

Nej. Studiebidraget kommer automatiskt precis som barnbidraget, summan är densamma, 1050 kronor. Enda skillnaden är att det är uppehåll i utbetalningarna under sommaren. Vid ogiltig frånvaro kan studiebidraget dras in.

Får man busskort när man går på gymnasiet?

Ja, blanketter finns att hämta hos mig. Du måste dock ha minst 6 kilometer till skolan för att kunna få busskort. För mer information kan du kontakta Anne Johansson på tel. 454 80.

Om man ångrar sitt gymnasieval, hur gör man då?

Efter att du valt gymnasieprogram i januari har du möjlighet att göra ett omval i april. Säg bara till mig så fixar vi det. Om du har börjat på gymnasiet och känner att du kanske valt fel program så kan du alltid prata med dina lärare och studie- och yrkesvägledaren på skolan. I mån av plats kan det gå att byta program.

Kan jag välja vilken gymnasieskola som helst i hela Sverige?

Ja det kan du. Det är dock inte säkert att du kan få inackorderingstillägg, beroende på vilken skola du vill gå på. Nybro kommun samarbetar med följande kommuner och till deras skolor är det fritt att söka:

1..Borgholm
2. Kalmar
3. Oskarshamn
4. Torsås
5. Karlshamn
6. Karlskrona
7. Olofström
8. Ronneby
9. Emmaboda
10. Lessebo
11. Tingsryd
12. Växjö

De kommuner som Nybro kommun inte samarbetar med tar in elever från Nybro i andra hand d.v.s. i mån av plats. Man får då heller inget inackorderingstillägg. Det finns många skolor i Sverige som är riksrekryterande, det betyder att alla kan söka dit och kan bli beviljade inackorderingstillägg.

Har du fler frågor? Hör av dig till mig:  sofie.bergman@nybro.se  tel. 0481-45484.

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 42 - kategori: 25

Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens främsta roll för skolåren 7-9 handlar om att vägleda elever så att de kan göra ett väl [...]

  Vanliga frågor inför gymnasievalet

Här finns svar på vanliga frågor inför gymnasievalet. Gymnasiereformen 2011? Det har skett ganska stora förändringar inom den svenska gymnasieskolan [...]