Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens främsta roll för skolåren 7-9 handlar om att vägleda elever så att de kan göra ett väl [...]

  Vanliga frågor inför gymnasievalet

Här finns svar på vanliga frågor inför gymnasievalet. Gymnasiereformen 2011? Det har skett ganska stora förändringar inom den svenska gymnasieskolan [...]

Id: kategori: 25