Kurator åk 7-9 – kontakt

Linn jobbar som kurator på Madesjöskolan.

Linn Eriksson – kurator
Telefon: 0481 – 454 77
E-post: linn.eriksson@nybro.se

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 76 - kategori: 24

Elevhälsan

  Kurator åk 7-9 - kontakt

Linn jobbar som kurator på Madesjöskolan. Linn Eriksson - kurator Telefon: 0481 – 454 77 E-post:linn.eriksson@nybro.se

  Skolsköterska - kontakt

Johanna Flutsch jobbar på Madesjöskolan med årskurs 7 - 9. Åsa Standberg jobbar på Madesjöskolan med F-klass till årskurs 6. [...]

  Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens främsta roll för skolåren 7-9 handlar om att vägleda elever så att de kan göra ett väl [...]