Undermeny

Välkommen till Madesjöskolan

Madesjöskolan är Nybros största grundskola med omkring 500 elever från förskoleklass upp till och med årskurs nio.

Lugn arbetsmiljö

Skolan präglas av en lugn arbetsmiljö, bland annat som en följd av ett aktivt arbete med värdegrundsfrågorna. Vi har välutbildad personal som känner ett stort engagemang i sitt arbete. Utifrån en helhetssyn ger vi barn och elever inte bara goda ämneskunskaper, utan också en god social kompetens och beredskap att möta tillvaron i en alltmer föränderlig värld.

Väl utbyggd elevvård

Elevvården är väl utbyggd. Vi prioriterar barn och elever som har särskilda behov. Mot mobbning arbetar vi aktivt bland annat med en särskild elevvårdsgrupp, så kallade kamratstödjare.

Positiv stämning

De utvärderingar som genomförs regelbundet visar att barn och elever i vårt område trivs mycket bra. Andra tecken på detta är att företeelser såsom skolk, mobbning och skadegörelse är mycket sällsynta i våra skolor.  Vi har därför en omvittnat positiv stämning och bra arbetsförhållanden, vilket ökar förutsättningarna för att nå goda resultat.

Omtanke, trygghet och kvalitet

Söker Du en skola och/eller en plats inom förskola och fritidshem, där omtanke, trygghet och kvalitet präglar verksamheten, är Du välkommen till Madesjöskolan i Nybro!

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 43 - kategori: 19

Om Madesjöskolan

  Organisation

Om området Madesjö verksamhetsområde inkluderar Madesjöskolan och Västerängsskolan samt skolorna i Flerohopp, Orrefors och Örsjö. I området finns barn och [...]

  Välkommen till Madesjöskolan

Madesjöskolan är Nybros största grundskola med omkring 500 elever från förskoleklass upp till och med årskurs nio. Lugn arbetsmiljö Skolan [...]