Undermeny

Organisation

Om området

Madesjö verksamhetsområde inkluderar Madesjöskolan och Västerängsskolan samt skolorna i Flerohopp, Orrefors och Örsjö. I området finns barn och elever från förskoleålder upp till och med skolår 9 representerade.

Arbetsorganisation

Förutom barn och elever arbetar i området lärare, förskollärare och fritidspedagoger i arbetslag fördelade på de olika enheterna. Inom elevhälsan arbetar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, resurspedagoger samt elevassistenter.

Ledningsorganisation

I området finns en områdeschef samt fem rektorer. Till sin hjälp har de en stab bestående av skoladministratörer, vaktmästare samt en ekonomiassistent. Områdeschefen svarar ytterst inför förvaltningschefen som i sitt uppdrag har att genomdriva beslut fattade av Nybro kommuns politiker.

Webbredaktör: Stefan Andersson | Stefan.Andersson@nybro.se | Id: inlägg: 44 - kategori: 19

Om Madesjöskolan

  Organisation

Om området Madesjö verksamhetsområde inkluderar Madesjöskolan och Västerängsskolan samt skolorna i Flerohopp, Orrefors och Örsjö. I området finns barn och [...]

  Välkommen till Madesjöskolan

Madesjöskolan är Nybros största grundskola med omkring 500 elever från förskoleklass upp till och med årskurs nio. Lugn arbetsmiljö Skolan [...]